- kết quả tìm kiếm

Muốn kiểm tra sức khỏe tài chính doanh nghiệp, hãy căn cứ vào 6 bộ chỉ số này

Tài chính luôn là yếu tố có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Bởi vậy, nắm bắt một cách toàn diện tình hình tài chính được xem như đòi hỏi bắt buộc đối với bất cứ nhà quản trị nào....

Những sai lầm thường thấy về tài chính của startup

Với các công ty khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch tài chính ban đầu luôn được xem là công việc mang ý nghĩa sống còn. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết startup đều mắc phải những sai lầm cố hữu về tài chính.