- kết quả tìm kiếm

Những sai lầm thường thấy về tài chính của startup

Với các công ty khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch tài chính ban đầu luôn được xem là công việc mang ý nghĩa sống còn. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết startup đều mắc phải những sai lầm cố hữu về tài chính.